Velkommen til HIF Fotball!

FLEST MULIG - LENGST MULIG - BEST MULIG
Velkommen til ny fotballsesong 2018!
VI ER NÅ EN KVALITETSKLUBB!

9. Februar 2017 fikk vi gladmeldingen om at vi nå er kvalifisert som Kvalitetsklubb!
Nummer 14 i Vestfold.

For mer info om hva dette innebærer kan du gå inn på:

Truegroups

Kvalitetsklubb

Treningsøkta.no