NB! Grunnen Covid-19 situasjonen er treningstider og baneoppsett endret ift å ivareta medlemmenes interresser!

Baner:

HIF Fotballgruppe har sine fasiliteter på Hvitstein Stadion i Vesthøyveien. Følgende fasiliteter er tilgjengelige:
- Klubbhus - eid av HIF, garderobebygget er eid av Holmestrand kommune
- 1 full 11’er gressbane - driftet av Holmestrand kommune
- 1 full 11’er kunstgressbane - driftet av HIF Fotballgruppe
- 3 fulle 7’er gressbaner - driftet av Holmestrand kommune
- 1 full 5’er bane gressbane - driftet av Holmestrand kommune.

Fasilitetene utnyttes så godt som mulig for å tilfredsstille lagenes behov.
Kunstgressbanen brøytes gjennom vinteren.
Klubben har investert i egen traktor og øvrig vedlikeholdsutstyr for å opprettholde et treningstilbud gjennom hele året.