Fair Play

    
Som `en av fem klubber i Vestfold ble HIF Fotball i 2010 valgt ut til VFK's Fair Play prosjekt. I 2012 har prosjektet vokst betraktelig, og nå er ca 25 klubber omfattet av tiltaket. 
 

Overordnet ligger bevisst- og synliggjøring av Fair Play i barne- og ungdomsfotballen! 

 • Klubben har Fair Play ansvarlig(e)
 • Hvert lag har en Fair Play kontakt
 • Hjemmelaget stiller med en Fair Play kampvert under alle hjemmekamper. Kampverten er godt synlig i signalgul Fair Play jakke/vest, og rollen bekles normalt av en eller flere av foreldrene på omgang.

  Kampvertens oppgaver:
 • Ta i mot gjestende lag og ønske velkommen
 • Ta i mot dommer
 • Informere om evt særskilte forhold
 • Bidra til gjennomføring av Fair Play hilsen
 • Ha positiv oppmerksomhet på begge lags foreldregrupper og lagledere
 • Gripe inn hvis nødvendig
 • Takke gjestende lag og dommer for kampen

Har du spørsmål så kontakt oss: fotball@holmestrandif.no

 

Mer om Fair Play på kretsens egne sider.

02.06.2020