STYRET
Leder: Elin Svele, tlf.: 957 87 056, e-post: handball@holmestrandif.no, elin_svele@hotmail.com
Økonomi/kasserer: Anne-Lise Røyneberg, tlf. 920 32 379, e-post; anneliseryneberg@gmail.com
Sportslig leder: Ole Petter Gravningen, tlf. 934 94 124, e-post; ole.p.gravningen@gmail.com