Håndball‎ > ‎

Priser

Treningsavgift

Treningsavgiften er per dato:

Alderstrinn

Treningsavgift

9 år og yngre

400,- per halvår

10 – 11 år

600,- per halvår

12 -15 år

800,- per halvår

16 år og eldre

950,- per halvår

 

Det gis søskenrabatt ved at yngre søsken betaler halv treningsavgift.

Betalingsoppfordring for treningsavgift sendes registrerte medlemmer i HIF Håndball vår og høst. Medlemmer som ikke har betalt innen forfall og purringer har ingen rett til å trene, spille kamper eller delta på cup.


Medlemskontigent

Alderstrinn

Medlemskontigent

0 – 6 år

Gratis

Over 6 år

100,- per år

Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet. HIFs hovedforening innkrever medlemskontingent for medlemskap i HIF. Betalingsoppfordring sendes registrerte medlemmer i HIF ved starten av året, eller ved innmelding. For å delta på organiserte treninger, kamper og cuper må man være registrert som betalende medlem i HIF.Fritak

Trenere, foreldrekontakter, seriedommere, styremedlemmer og andre med ikke ubetydelige verv i klubben fritas for medlemskontingenten, dvs. at HIF Håndball betaler medlemskontingenten til HIF hovedforening på vegne av personen.

Trenere, hjelpetrenere, styremedlemmer og andre med ikke ubetydelige verv i klubben som selv er spiller i HIF Håndball fritas for treningsavgift.

Barn av trenere, hjelpetrenere, styremedlemmer og andre med ikke ubetydelige verv i klubben fritas for treningsavgift. Det gis kun fritak for barn av én trener per påbegynte 8. barn på laget. Dvs. at dersom laget har 7 spillere er det kun én trener som få fritak for treningsavgift for sine barn. Har laget 8 spillere gis det fritak for barna til to trenere. Det er ingen begrensning på antall barn av trener som oppfyller vilkårene for fritak.

Andre spillere kan gis fritak for medlemskontingent og treningsavgift etter søknad til HIF Håndball sitt styre. Styret plikter å behandle alle søknader og gi skriftlig begrunnelse for innvilgelsen/avslaget så snart som mulig.

Comments