Klubbhus og Anlegg

Her kan du se om klubbhuset er opptatt: Kalender

Klubbhus og anlegg administreres av Hovedforeningen.

All utleie i ukedager (som gjelder idrettslagene) skal bookes av lagene selv via sin gruppeleder.

All utleie fra fredag - søndag gjøres via Anne Lise Røyneberg anneliseryneberg@gmail.com

Dette gjelder også i ukedager hvor det leies for arrangementer som ikke er i regi av HIF.


22.01.2017