Om HIF

Holmestrand Idrettsforening ble stiftet 21. mai 1901 og er en av byens største frivillige organisasjoner med i underkant av 1300 medlemmer, herav ca 850 under 19 år.

HIF er et fleridrettslag og har for tiden 7 aktive grupper; Fotball, Håndball, Klatring, Svømming, Turn, Badminton og Senior. Det er aldersmessig stor spredning innen gruppene, og hovedformålet er å gi idrettslige tilbud til barn og ungdom, men vi har også betydelige aktiviteter for voksne. Foreningens aktiviteter foregår på Hvistein stadion, i svømmehallen og i kommunens idrettshaller.

HIF drives etter Idrettsforbundets lover og regler, bl.a. skal alle tillitsvalgte som er i kontakt med barn, ha gyldig politiattest, og det skal slås hardt ned på mobbing. Det skal være trygt for foreldre å sende sine barn på HIF’s aktiviteter.

HIF’s arbeide på de ulike områdene hadde ikke vært mulig uten solid innsats fra foreldre og andre frivillige. Det er plass til flere på dette området.