Seniorgruppa‎ > ‎

Styremøter

Styremøte 17.01.2017
Alle tilstede med unntak av Jan
Trond la fram forslag til tekster under seniorgruppas punkter på Webb siden til Hif De ble godkjent og Gunnar legger dem inn.
Synøve orienterte fra styremøte i Hovedforeningen. Vi må stille med en kandidat til valgkomiteen i HIF. Gunnar foreslo Pistian og tar kontakt. Han her sagt ja
Årsmøte i HIF 30 mars kl. 20.00 på klubbhuset.'
Medlemsmøte med årsmøte for seniorgruppa i uke 6 eller 10. Synøve spør Inger Christensen om hun kan holde et foredrag på møte
Gunnar la fram underpunkter under hovedstyrets Web side og sender dem vider til Ulf for godkjenning.

Styremøte 02.12.2017
Alle til stede
Utdeling av innbydelser til medlemsmøte 28 mars ble fordelt til utsendelse.
Gunnar skaffer ny medlemsliste for 2017.
Hovedforeningens årsmøte 30 mars på klubbhuset kl. 20.00
Trond refererte regnskapet for 2016 med et overskudd på kr.594,-
Det ble gitt en kort orientering om hovedforeningens Web side.
Diskutere om vi skal arrangere tur på medlemsmøte

Medlemsmøte 28 mars med Næringssjef i Holmestrand Kommune Inger Christensen som foredragsholder.. A Godt besøkt møte med 30 personer. hun fortalte om jobben sin som næringssjef og de planer og visjoner hun hadde for Holmestrand, Møtet fungerte også som årsmøte i seniorgruppa: Gunnar leste opp årsrapporten og Trond regnskapet. Valg ble foretatt og alle i styret tok gjenvalg. Møtet ble avsluttet med kaffe og rundstykker og mimring rundt bordene. Vi diskuterte også om vi skulle få til en tur før sommerferien. Styret kommer tilbake til det
ą
IMG_6121.JPG
(4130k)
HIF Fotball,
Mar 27, 2017, 11:46 AM
ą
IMG_6122.JPG
(4618k)
HIF Fotball,
Mar 27, 2017, 11:48 AM
ą
IMG_6124.JPG
(4102k)
HIF Fotball,
Mar 27, 2017, 11:50 AM