Seniorgruppa‎ > ‎

Styret / Adm.

Styret i gruppa består av 6 medlemmer: Leder og 2 styremedlemmer velges på HIF`s årsmøte, resten på gruppas møte. Leder møter som fast medlem på hovedstyremøtene, og har fast varamann.
Årets styre. Leder.     :  Synøve Haugerud
                   Sekretær:  Gunnar Brekke
                   Kasserer:  Trond Aas
                  Styremedl.:Wenche Furuheim
                                     Jan Halvorsen
                                     Nina Ramberg