Velkommen til turngruppa i Holmestrand  IF


Turngruppa har ca. 300 medlemmer og har 11 forskjellige partier. Noen for de aller minste og noen for de som er mer voksne.  Under partier/treningstider kan du finne ut om det er et parti som kan passe for deg eller andre i din familie. Alle som blir registrert, blir automatisk medlem av Holmestrand IF og alle må betale kontingent på kr 100.

Vi ønsker alle velkommen!


Påmelding til partier i Holmestrand Idrettsforenings turngruppe


Turngruppa i HIF benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og turnforbund. Alle påmeldinger av medlemmer skal foregå i Mysoft.

Fakturering

Ved å melde deg på et parti aksepterer du å betale treningsavgift. Treningsavgiften er:

Gymlek 2-3 år og Gymlek 4-5 år                                                                 500,- kr

Turnlek jenter og gutter 6-9 år                                                                     600,- kr

Troppsturn 9-12 år og Troppsturn 13-18 år                                                 800,- kr

Stevnepartiet                                                                                              600,- kr

Gym X partiene (Step, tirsdagtrim og torsdagstrim)                                  1000,- kr

RG minirekrutter                                                                                         750,- kr

RG ekstratrening aspiranter ( 4. klasse, kommer i tillegg)                          400,- kr

RG rekrutter                                                                                               1350,- kr

RG junior og senior 3 x pr uke                                                                    2200,- kr

RG ekstratrening individuelt (kommer i tillegg)                                            600,- kr

I tillegg til treningsavgiften må alle betale medlemsavgift til Holmestrand idrettsforening på kr 100,-. Faktura for dette sendes ut separat. 

Nye gymnaster kan prøve seg på de to første treningene før de bestemmer seg om de ønsker å fortsette.  Vi må snarest etter andre mulige trening, ha påmelding til alle partier.  Dette er viktig for at gymnasten skal være forsikret gjennom HIF turn. 

Dersom gymnasten likevel ikke ønsker å fortsette, må vi ha skriftlig beskjed på e-post til hifturn@gmail.com innen fjerde trening.

Dersom vi ikke får skriftlig beskjed om at gymnasten har sluttet, anser vi at gymnasten er deltaker på partiet, og faktura må betales. Vi beklager å være strenge på dette, men det er viktig for oss å vite hvem som er gyldig medlem da det er påkrevd for at man skal kunne delta på konkurranser og stevner.

Både nye og gamle medlemmer melder seg på partier for våren 2019 (V19) via Mysoft. Følgende link benyttes:

http://medlem.gymogturn.no/portal/page/portal/gt_utv/gt_bli_medlem?p_o3_pk_id=224

Det er navn, alder og kjønn på gymnasten som skal registreres. Er barnet under 18 år vil det komme opp felter for registrering av foresattes informasjon. Husk å velge parti for påmelding etter at alder og kjønn er registrert.

Når du har fylt ut all informasjon og trykket på Lagre vil du få en bekreftelse på mail vedr. brukernavn og passord for innlogging til gymnastens side i Mysoft. Dere vil også få bekreftelse på påmelding til parti når dette er godkjent av medlemsansvarlig.

Send mail til hifturn@gmail.com ved spørsmål om påmelding, medlemsinformasjon og faktura.