Velkommen til turngruppa i Holmestrand  IF


Turngruppa har ca. 300 medlemmer og har 11 forskjellige partier. Noen for de aller minste og noen for de som er mer voksne.  Under partier/treningstider kan du finne ut om det er et parti som kan passe for deg eller andre i din familie. Alle som blir registrert, blir automatisk medlem av Holmestrand IF og alle må betale kontingent på kr 100.

Vi ønsker alle velkommen!


Påmelding til partier i Holmestrand Idrettsforenings turngruppe våren 2020


Turngruppa i HIF benytter Min Idrett, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og turnforbund. 

Fakturering

Ved å melde deg på et parti aksepterer du å betale treningsavgift. Treningsavgiften er:

Gymlek 2-3 år og Gymlek 4-5 år                                                                 500,- kr

Turnlek jenter og gutter 6-9 år                                                                     600,- kr

Troppsturn 9-12 år                                                                                       800,- kr

Troppsturn 13-18 år                                                                                   1000,- kr

Stevnepartiet                                                                                              600,- kr

Gym X partiene (Step, BodyART og torsdagstrim)                                    1000,- kr

RG minirekrutter  1. og 2. klasse                                                                  750,- kr

RG minirekrutter aspiranter 3. og 4. klasse                                                1100,- kr

RG rekrutter                                                                                               1350,- kr

RG junior og senior 3 x pr uke                                                                    2200,- kr

RG ekstratrening individuelt (kommer i tillegg)                                            600,- kr

I tillegg til treningsavgiften må alle betale medlemsavgift til Holmestrand idrettsforening på kr 100,-. Faktura for dette sendes ut separat. 

Nye gymnaster kan prøve seg på de to første treningene før de bestemmer seg om de ønsker å fortsette.  Vi må snarest etter andre mulige trening, ha påmelding til alle partier.  Dette er viktig for at gymnasten skal være forsikret gjennom HIF turn. 

Dersom gymnasten likevel ikke ønsker å fortsette, må vi ha skriftlig beskjed på e-post til hifturn@gmail.com innen fjerde trening.

Dersom vi ikke får skriftlig beskjed om at gymnasten har sluttet, anser vi at gymnasten er deltaker på partiet og faktura må betales. Vi beklager å være strenge på dette, men det er viktig for oss å vite hvem som er gyldig medlem da det er påkrevd for forsikring og for at man skal kunne delta på konkurranser og stevner.

Både nye og gamle medlemmer melder seg på partier for våren 2020 ved å sende mail til hifturn@gmail.com. Mailen må inneholde opplysninger om gymnastens navn, adresse, fødselsdato, kjønn, epost adresse og telefonnummer i tillegg til hvilket parti(-er) gymnasten skal delta på. Er gymnasten under 18 år må foresattes navn og tlf nr også rapporteres. Medlemsansvarlig vil da registrere gymnasten i Min Idrett og faktura for treningsavgift vil sendt på mail i løpet av tidlig høst.

Send mail til hifturn@gmail.com ved spørsmål om påmelding, medlemsinformasjon og faktura.