Turn‎ > ‎

Våre partier

Velkommen til turngruppa i Holmestrand  IF

Turngruppa har ca. 300 medlemmer og har 12 forskjellige partier. Noen for de aller minste og noen for de som er mer voksne.  Under partier/treningstider kan du finne ut om det er et parti som kan passe for deg eller andre i din familie. Alle som blir registrert, blir automatisk medlem av Holmestrand IF og alle må betale kontigent på kr 100. Vi ønsker alle velkommen!

 

Barn

Gymlek 2-3 år (med foreldre)              Barn og voksen trener sammen      mandag          kl 16.50-17.40     Ekeberg

Vi bruker forskjellig utstyr i hallen til ulike aktiviteter for å fremme barnas naturlige motoriske utvikling. Vi disponerer småredskaper og turnapparater som baller, erteposer, rokkeringer, hoppetau, fallskjerm, matter i forskjellige størrelser, kasser, balansebenker, tjukkaser, osv.Vi har også en 10 meter lange luftbaner som det et er kjempegøy å hoppe på. Det blir satt av tid til sangleker, sisten og andre aktiviteter tilpasset barnets alder. Lek og gøy for små og store! Partiet deltar på juleoppvisning. 

Gymlek 4-5 år (med foreldre)              Barn og voksen trener sammen       mandag          kl 17.40-18.30      Ekeberg

Vi bygger videre på Gymlek 2-3 år sine aktiviteter. På dette partiet forsøker vi å introdusere barna for enkle turnferdigheter som ruller forover, bakover og hjul på matte. Balanse på benk eller bom. Sats og forskjellige hopp og øvelser. Partiet deltar på juleoppvisning.


Turnlek jenter og gutter 6-9 år                                                                      torsdag           kl 16.50-18.00        Ekeberg

På dette partiet er det lagt opp til mange ulike stasjoner med turnapparater. Vi trener på grunnleggende ferdigheter som balanse, spenst, styrke, rytme, bevegelighet, sats og tilløp.Vi ønsker også å introdusere jentene og guttene for turntekniske ferdigheter i matte, tumbling (luftbane)  og trampett med eller uten fart. Styrketrening vil også være en del av treningen. Det blir også satt av tid til stafetter, sangleker, sisten og turning/dans etter musikk. Partiet deltar på juleoppvisning.

Troppsturn jenter og gutter fra 9-12 år                                                                torsdag kl 18.00-19.30        Ekeberg

Troppsturn er turn og lek for gutter og jenter fra 9 år. Det legges stor vekt på mye aktivitet og turnferdigheter innen trampett og tumbling. Styrke og basistrening vil også være en del av treningen. Partiet deltar på juleoppvisning.

Troppsturn jenter og gutter fra 13-18 år                        tirsdag kl 16.50-18.30 og torsdag kl 19.00-21.30        Ekeberg

Dette partiet bygger på elementene og treningen fra de andre turnpartiene. Det legges stor vekt på mye aktivitet og turnferdigheter innen trampett og tumbling. Samarbeid, styrke og basistrening vil også være en del av treningen. Partiet deltar på juleoppvisning.


    Rytmisk gymnastikk


Rytmisk gymnastikk (RG) er en av de få idrettene som kun finnes for jenter/kvinner. Man kan holde på med rytmisk gymnastikk som breddeaktivitet eller konkurranseaktivitet. Å holde på med rytmisk gymnastikk gir allsidig trening av kroppen, god kroppsbevissthet og selvtillit.

RG er en kombinasjon av kroppstekniske vansker, redskaper i bevegelse og dans til musikk. Det finnes fem ulike redskaper: Tau, ring, ball, køller og bånd. Redskapene skal være i bevegelse på ulike måter, kastes og fanges. 

HIF turn har følgende RG partier:

Minirekrutter  født 2009/2012                                    mandag  kl 16.50- 18.30              Høyanghallen

Rekrutt RG  født 2007/2008                                      tirsdag     kl 17.40-19.30               Ekeberg        og onsdag     kl 16.50-18.30      Høyanghallen

Junior og senior    født 2006/....                                man, tirs og onsdag    Trening for voksne


Stevneparti                                                          mandag            kl 19.00-20.00               Kleiverud


Gym X tirsdags- og torsdagstrim er humørfylt, allsidig og variert styrke- og kondisjonstrening for kvinner og menn i alle aldre. Variasjon i trening fra gang til gang; oppvarming, styrkedel og uttøyning. GymX Step er humørfylt kondisjonstrening med trinnkombinasjoner til musikk på en stepkasse for kvinner og menn i alle aldre.

Gym X Step                                                               mandag          kl 20.00-21.00               Kleiverud

Gym X Tirsdagstrim                                                  tirsdag            kl 19.00-20.30               Kleiverud

Gym X Torsdagstrim                                                 torsdag           kl 19.00-20.30               Kleiverud