Skip to main content

Fotball

Velkommen til HIF Fotball!
FLEST MULIG – LENGST MULIG – BEST MULIG

HIF Fotball er nå re-sertifisert som KVALITETSKLUBB!

Etter en lang prosess ble vi i juni 2022 endelig re-sertifisert som Kvalitetsklubb». Vi takker alle som har deltatt i prosessen for strålende jobb!

Kampoppsett

Vårsesongen 2023 (se vedlegg)

Kampoppsett våren 2023

TRENINGSTIDER

Treningstider - Hvitstein pr. 12 februar 2024

Treningstider

A-LAG HERRER

Carl Erik Brathlie

Hovedtrener

907 45 654 carl.brathlie@toyotabilia.no

Haakon A. Hole

Keepertrener

920 21 497 haakon.hole@toyotabilia.no

A-LAG KVINNER

Nina Yggeseth

Hovedtrener

954 00 238 ninacaroy@hotmail.com

Thorleif Jacobsen

Lagleder

916 52 609 thf.jacobsen@gmail.com

GUTTER 19

2005/06/07

Thor Karason

Trener

478 80 410 tor.karason@gmail.com

Torben Henriksen

Lagleder

926 38 728 moeshenr@gmail.com

GUTTER 16

2008/09

Jørgen Tronrud

Hovedtrener

957 82 499 jorgentronrud123@gmail.com

Kristian Jahre

Hovedtrener

980 61 463 kjahre@hotmail.com

Anna Hansson

Lagleder/kontaktperson

908 30 563 Laglederhif2009@gmail.com

GUTTER 14

2010

Hamza Evci

Trener

928 05 969 evci.hamza@sf-nett.no

Simon Sollid

Ass. Trener

932 15 757 Simon.sollid@gmail.com

Carl Erik Brathlie

Ass. Trener

907 45 654 carl.brathlie@toyotabilia.no

Vidar Nord

Lagleder

909 13 961 vidarnordpost@gmail.com

Elisabeth Askim

Foreldrekontakt

908 20 352 elisabeth.askim@gmail.com

Jenter 13

2011

Fredrik Norheim

Hovedtrener

922 59 345 fredrik1norheim@gmail.com

Kjersti Nordheim

Foreldrekontakt

922 59 345 kjersti.norheim@horten.kommune

GUTTER 13

2011

Torben M Henriksen

Hovedtrener

926 38 728 moeshenr@gmail.com

Åsmund Hagen

Ass. Trener

926 56 387 byggmester@aasmundhagen.no

Petter H. Hansen

Ass. Trener

412 33 470 petterhhansen@hotmail.com

Thomas Støen

Lagleder/Kontaktperson

957 44 401 thomas.stoen@gmail.com

Renate Iversen

Foreldrekontakt

478 30 765 renate@i-bygg.no

GUTTER 12

2012

Rory O´Conner

Hovedtrener

982 19 731 emailroc@yahoo.ie

Kenneth Smith

Ass. Trener

913 75 806 kenneth@floyd.no

Karense Smith

Lagleder

930 50 646 karsje@hotmail.com

Veronica Sæther

Lagleder

958 41 655 veronicasfot@gmail.com

Karense Smith

Foreldrekontakt

930 50 646 karsje@hotmail.com

JENTER 12

2012

GUTTER 11

2013

Torgeir Engen Rysjedal

Hovedtrener

458 68 304 torgeir_rysjedal@hotmail.com

Robin Kongstein

Ass.trener (ny mai 2022)

936 91 074 robinkongstein@gmail.com

Ajdin Rizvic Rizvo

Ass.trener

472 61 338 Rizvic_ajdin@hotmail.com

Tommy Smith

Ass.trener

926 66 263 tommy@floyd.no

Janne Kirkhus

Lagleder

993 47 474 janne@kirkhus.org

Astrid K.Olsen

Foreldrekontakt

926 66 177 astridkjaerland@gmail.com

JENTER 11

2013/2014

Desiree Sørensen

Hovedtrener

478 80 564 valeveien2801@gmail.com

Trond Due-Tønnessen

Ass. trener

928 38 360 tduet@hotmail.com

Trond Due-Tønnessen

Lagleder

928 38 360 tduet@hotmail.com

GUTTER 10

2014

Ronny Alver Gursli

Hovedtrener

481 19 107 ronnygursli@hotmail.com

Kasper Andreassen

Ass.trener

993 02 619 andreassen.kasper@gmail.com

Ole Kristian Haga

Ass.trener

905 68 863 olekristianhaga@hotmail.com

Knut Magnus Hovden

Lagleder/ ass.trener

930 12 626 knut_magnuss@hotmail.com

JENTER 9

2015

Kaisa V.Johnsen

Hovedtrener

411 53 137 Kaisa.v.joh@hotmail.com

GUTTER 9

2015

Harald Andreas Hvaal

Hovedtrener

478 02 611 haraldhvaal@outlook.com

JENTER/GUTTER 8

2016

Espen Andreasssen

Ass. Trener

922 14 297 andreassen86@gmail.com

Cathrine Olaussen

Lagleder (Organiserer også treninger)

986 36 390 cathie.oiesvold@gmail.com

JENTER/GUTTER 7

2017

Andreas V.P Johnsen

Hovedtrener

977 44 766 andreas_johnsen@hotmail.no

Kasper Andreassen

Ass. trener

993 02 619 andreassen.kasper@gmail.com

JENTER/GUTTER 6

2018

Simon Nielsen

Hovedtrener

451 15 460 snielsen50@gmail.com

Sigurd W. Foynes

Ass. trener

980 73 091

RESSURSPERSONER

Even Bjørk

Trener

974 64 930

Haakon A. Hole

Keepertrener

920 21 497 haakon.hole@toyotabilia.no

Fair Play

Som `en av fem klubber i Vestfold ble HIF Fotball i 2010 valgt ut til VFK’s Fair Play prosjekt. I 2012 har prosjektet vokst betraktelig, og nå er ca 25 klubber omfattet av tiltaket.

Overordnet ligger bevisst- og synliggjøring av Fair Play i barne- og ungdomsfotballen!

 • Klubben har Fair Play ansvarlig(e)
 • Hvert lag har en Fair Play kontakt
 • Hjemmelaget stiller med en Fair Play kampvert under alle hjemmekamper. Kampverten er godt synlig i signalgul Fair Play jakke/vest, og rollen bekles normalt av en eller flere av foreldrene på omgang.

Kampvertens oppgaver:

 • Ta i mot gjestende lag og ønske velkommen
 • Ta i mot dommer
 • Informere om evt særskilte forhold
 • Bidra til gjennomføring av Fair Play hilsen
 • Ha positiv oppmerksomhet på begge lags foreldregrupper og lagledere
 • Gripe inn hvis nødvendig
 • Takke gjestende lag og dommer for kampen

Har du spørsmål så kontakt oss: fotball@holmestrandif.no

Mer om Fair Play på kretsens egne sider.

Klubbhåndboka

Klubbhåndboka ligger i linken.

Vi er nå en KVALITETSKLUBB!

9. Februar 2017 fikk vi gladmeldingen om at vi nå er kvalifisert som KVALITETSKLUBB! Nummer 14 i Vestfold.

For mer info om hva dette innebærer kan du gå inn på her.

Fotballstyret

Andreas Rønningen

Leder

404 01 798 andreas.ronningen@kongsberg.com

Thorleif Jacobsen

Nestleder (Medlemsansvarlig)

916 52 609 thf.jacobsen@gmail.com

Hulda Maria Bell

Kasserer

907 47 834 kassererf@holmestrandif.no

Torben M. Henriksen

Styremedlem (baneansvarlig)

926 38 728 moeshenr@gmail.com

Rolf E. Wabakken

Styremedlem (Materialansvarlig)

909 15 721 rew@ankersikkerhet.no

Tor Erik Kjeldås

Styremedlem (Sponsor)

922 09 187 kjeldastorerik@gmail.com

Tron Syversen

Styremedlem (Sponsor og økonomi)

905 75 799 tron.syversen@techstep.io

Runar Klevan

Styremedlem (Sportslig Leder)

982 07 135 rklevan@hotmail.com

Sportslig Utvalg

Runar Klevan

Sportslig Leder

982 07 135 rklevan@hotmail.com

Cato Johnsen

Trenerveileder

909 32 226 johnsencato@hotmail.com

Kasper Andreassen

Fair Play Leder

993 02 619 andreassen.kasper@gmail.com

Ronny Alver Gursli

Trener Barnefotball

481 19 107 ronnygursli@hotmail.com

Carl Erik Brathlie

Trener Junior og Senior

907 45 654 carl.brathlie@toyotabilia.no

Thorleif Jakobsen

Klubbdommer Ansvarlig

916 52 609 thf.jacobsen@gmail.com

Nina Yggeseth

Jenteansvarlig

954 00 238 ninacaroy@hotmail.com

Organisasjonskart

Organisasjonskartet ligger i linken.

Priser

Treningsavgift – Senior A herrer: 2300,-
Treningsagvift – Senior B herrer: 2300,-
Treningsavgift – Old Boys: 2000,-
Treningsavgift – Junior herrer: 2000,-

Gutter

Treningsavgift - Gutter 16 1700 kr
Redusert treningsavgift ved fullbetalende eldre søsken i HIF eller GIL 850 kr
Treningsavgift - Gutter 13-14 1500 kr
Redusert treningsavgift ved fullbetalende eldre søsken i HIF eller GIL 750 kr
Treningsavgift - Gutter 11-12 1200 kr
Redusert treningsavgift ved fullbetalende eldre søsken i HIF eller GIL 600 kr
Treningsavgift- Gutter 8-10 1000 kr
Redusert treningsavgift ved fullbetalende eldre søsken i HIF eller GIL 500 kr
Treningsavgift- Gutter 6-7 800 kr
Redusert treningsavgift ved fullbetalende eldre søsken i HIF eller GIL 400 kr

Jenter

Treningsavgift - Senior damer (7-er) 2000 kr
Treningsavgift - Jenter 17 (7-er) 1700 kr
Treningsavgift - Senior damer 2300 kr
Treningsavgift - Junior damer 2000 kr
Treningsavgift - Jenter 13-15 1500 kr
Redusert treningsavgift ved fullbetalende eldre søsken i HIF eller GIL 750 kr
Treningsavgift - Jenter 11-12 1200 kr
Redusert treningsavgift ved fullbetalende eldre søsken i HIF eller GIL 600 kr
Treningsavgift- Jenter 9 1000 kr
Redusert treningsavgift ved fullbetalende eldre søsken i HIF eller GIL 500 kr
Treningsavgift- Jenter 8-10 1000 kr
Redusert treningsavgift ved fullbetalende eldre søsken i HIF eller GIL 500 kr
Treningsavgift- Jenter 6-7 800 kr
Redusert treningsavgift ved fullbetalende eldre søsken i HIF eller GIL 400 kr

Kontingent til Hovedforeningen:

100 kr for alle.

Sportsplan

Sportsplan er utarbeidet for barne-, ungdoms- og seniorfotballen i Holmestrand IF (HIF), og målsettingen for Sportsplan er at:

 • Den skal være et verktøy for å oppnå HIF fotballs overordnede visjon som er GØY MED FOTBALL!
 • Den skal være et levende styringsverktøy for spillere, trenere og ledere i HIF.
 • Den skal være et hjelpemiddel for spillere, trenere og ledere i barne- og ungdomsfotballen i HIF ved at den gir retningslinjer for de ulike rollene, og at den gir en oversikt over forventninger og ansvar som HIF setter for de ulike roller, både generelt og mer spesifikt for de ulike alderstrinn.
 • Den skal gi en informativ oversikt over normal ferdighetsutvikling for ulike alderstrinn; som et spesifikt hjelpemiddel til trenere og for å gi informasjon til spillere, foresatte og andre interesserte.

HIF Fotballgruppe stiller seg bak NFF’ s definerte verdigrunnlag;

 • FOTBALL FOR ALLE
 • TRYGGHET + MESTRING = TRIVSEL og FAIR PLAY
 • FLEST MULIG – LENGST MULIG – BEST MULIG

samt HIF Hoved forening sine grunnverdier

 • Holdninger
 • Idrettsglede
 • Felleskap

Sportsplan ligger i linken her.

Dugnad

Informasjon om dugnad ligger i linken.

Nyheter

Fotball

TINE Fotballskole 2024

Arrangeres mandag 12.8 - torsdag 15.8. på nye Hvitstein Kunstgress i regi Holmestrand IF Påmelding…
Fotball

HiF fotball mottok hele 200.000,- av Sparebankstiftelsen

HiF fotball mottok hele 200.000,- av Sparebankstiftelsen for oppgradering av naturgressbanen!
Fotball

Plan for oppgradering av naturgressbanen er i gang

Plan for oppgradering av naturgressbanen er i gang.