Håndball

Velkommen til HIF Håndball!
SAMHOLD – MESTRING – TRIVSEL – GLEDE

HIF Håndball er en undergruppe i Holmestrand Idrettsforening. HIF Håndball sitt overordnede mål er «Flest mulig – lengst mulig». HIF Håndball driftes i hovedsak på dugnadsinnsats fra foreldre og andre frivillige.

Vår hjemmebane er Høyanghallen hvor vi har to spilleflater tilgjengelig for å gjennomføre våre treninger og hjemmekamper.

Vi tilbyr håndball for barn og unge i alle aldre fra 6 år og opp til seniornivå. Totalt i håndballgruppa har vi i dag ca. 230 aktive spillere.

Vi håper du vil finne informasjonen du var på jakt etter på våre sider.

DAMELAGET (4. div)

Treningstider:
Tirsdag kl. 20.10-21.50 (Høyanghallen 2)
Torsdag kl. 20.10-21.50 (Høyanghallen 2)

J16 (f. 2005)

Iselin Sten Jauert

Trener

951 35 974 iselin-jauert@hotmail.com

Åshild Jahre

Hjelpetrener/oppmann

957 98 503 ashild.jahre@hotmail.com

Treningstider:
Mandag kl. 18.30-20.10 (Høyanghallen 1)
Onsdag kl. 20.10-21.50 (Høyanghallen 1)
Torsdag kl. 20.10-21.50 (Høyanghallen 2)

J15/14 (f. 2006/2007)

Janne Hjelmtvedt

Trener

928 09 988 jannehjelmtvedt@hotmail.com

Lisa Sveberg

Hjelpetrener

957 70 323 lisa.sveberg@hotmail.com

Treningstider:
Mandag kl. 15.10-16.50 (Høyanghallen 1)
Torsdag kl. 15.10-16.50 (Høyanghallen 2)

J13 (f. 2008)

Bente Charlotte Gausen

Hjelpetrener

402 83 464 besjalotte@hotmail.com

Treningstider:
Mandag kl. 16.50-18.30 (Høyanghallen 1)
Tirsdag kl. 18.30-20.10 (Høyanghallen 2)
Torsdag kl. 18.00-19.30 (Hofhallen)

J12 (f. 2009)

Agnethe Sollid

Trener

982 55 022 agnethe.sollid@gmail.com

Anders Jørgensen

Hjelpetrener

410 62 670 andersjorgensen@live.no

Treningstider: 
Tirsdag kl. 17.40-19.20 (Høyanghallen 1)
Torsdag kl. 16.50-18.30 (Høyanghallen 2)

J11 (f. 2010)

Pia Hofstad Eriksen

Trener

909 76 867 pia_hofstad@hotmail.com

Hella Schrøder

Hjelpetrener

908 43 933 hms27@hotmail.com

Treningstider:
Tirsdag kl. 17.40-19.20 (Høyanghallen 1)
Torsdag kl. 16.50-18.30 (Høyanghallen 2)

J10 (f. 2011)

Ellen Hjelmtvedt

Trener

924 55 617 ellenhjelmtvedt@hotmail.com

Treningstider:
Tirsdag kl. 16.50-17.40 (Høyanghallen 1)
Torsdag kl. 16.50-17.40 (Høyanghallen 1)

J9 (f. 2012)

Camilla Henriksen

Trener

955 50 414 camillahenriksen1983@hotmail.com

Janne Gregersen

Hjelpetrener

917 39 990 janne.gregersen@hotmail.com

Treningstider:
Torsdag kl. 16.50-17.40 (Høyanghallen 1)

J8/7/6 (f. 2013/2014/2015)

Agnethe Sollid

Trener

982 55 022 agnethe.sollid@gmail.com

Anne Margrethe Fagelund

Trener

465 25 906 anne_hagen@hotmail.com

Treningstid:
Fredag kl. 16.50-17.40 (Høyanghallen 1)

G16 (f. 2005) – samarbeidslag med Glassverket IF

Anders Jørgensen

Trener

410 62 670 andersjorgensen@live.no

Kenneth Jordalen

Trener

922 27 419 kejord12@hotmail.no

Jens Tandberg

Trener

986 23 865

Treningstider:
Mandag kl. 19.30-21.30 (Glassverket hallen)
Onsdag kl. 20.00-22.00 (Glassverket hallen)
Torsdag kl. 19.20-21.00 (Høyanghallen 1)

G14 (f. 2007)

Pia Hofstad Eriksen

Trener

909 76 867 pia_hofstad@hotmail.com

Agnethe Sollid

Hjelpetrener

982 55 022 agnethe.sollid@gmail.com

Treningstider:
Mandag kl. 19.00-20.00 (Hofhallen)
Tirsdag kl. 19.20-21.00 (Høyanghallen 2)
Torsdag kl. 19.30-21.00 (Hofhallen)

G13 (f. 2008)

Anett Hofstad Ottesen Solberg

Trener

902 11 057 anett.solberg@hotmail.com

Treningstider:
Mandag kl. 16.50-18.30 (Høyanghallen 1)
Tirsdag kl. 18.30-20.10 (Høyanghallen 2)
Torsdag kl. 18.00-19.30 (Hofhallen)

G12 (f. 2009)

Trond Gurrich

Trener

928 43 833 trond.gurrich@orkla.no

Therese Thomassen

Hjelpetrener

909 21 515 therese_tomassen@hotmail.com

Treningstider:
Tirsdag kl. 16.50-18.30 (Høyanghallen 2)
Torsdag kl. 17.40-19.20 (Høyanghallen 1)

G11 (f. 2010)

Åshild Jahre

Trener

957 98 503 ashild.jahre@hotmail.com

Simen Sveberg Andreassen

Trener

984 95 028

Treningstider:
Tirsdag kl. 16.50-18.30 (Høyanghallen 2)
Torsdag kl. 17.40-19.20 (Høyanghallen 1)

G10/9/8 (f. 2011/2012/2013)

Trine Vøien

Trener

970 86 086 tvoien@hotmail.com

Treningstider:
Onsdag kl. 16.40-17.40 (Høyanghallen 1)

G7/6 (f. 2014/2015)

Anne Guri Horne Alver

Trener

957 48 728 anne.guri.horne@gmail.com

Treningstid:
Fredag kl. 16.50-17.40 (Høyanghallen 1)

Styret

Anne Lise Røyneberg

Kasserer

920 32 379 anneliseryneberg@gmail.com

Ole Petter Gravningen

Leder Sportslig utvalg

934 94 124 ole.p.gravningen@gmail.com

Helene Nordgård

Leder Arrangementsgruppa

932 89 745 helenenordgaard@hotmail.com

Sportslig utvalg

Ole Petter Gravningen

Leder

934 94 124 ole.p.gravningen@gmail.com

Kim Ødegård

Materialforvalter

482 69 542 kim.odegard@extendaretail.com

Kristin Selbo Hagen

Dommerkontakt

478 57 376 kristinselbohagen@hotmail.com

Åshild Jahre

Trenerkontakt 6-11 år

957 98 503 ashilde.jahre@hotmail.com

Fredrik Svendsen

Trenerkontakt 12 år – senior

954 00 817 fredrik.svendsen@hotmail.com

Arrangementsgruppa

Marked og sponsorgruppa

Kommunikasjon/sosiale medier

Treningsavgift

Treningsavgiften er per dato:

Alderstrinn Treningsavgift
9 år og yngre400,- per halvår
10 – 11 år600,- per halvår
12 -15 år800,- per halvår
16 år og eldre950,- per halvår

Det gis søskenrabatt ved at yngre søsken betaler halv treningsavgift.

Betalingsoppfordring for treningsavgift sendes registrerte medlemmer i HIF Håndball vår og høst. Medlemmer som ikke har betalt innen forfall og purringer har ingen rett til å trene, spille kamper eller delta på cup.

Medlemskontigent

Alderstrinn Medlemskontigent
0 – 6 årGratis
Over 6 år100,- per år

Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet. HIFs hovedforening innkrever medlemskontingent for medlemskap i HIF. Betalingsoppfordring sendes registrerte medlemmer i HIF ved starten av året, eller ved innmelding. For å delta på organiserte treninger, kamper og cuper må man være registrert som betalende medlem i HIF.

Fritak

Trenere, foreldrekontakter, seriedommere, styremedlemmer og andre med ikke ubetydelige verv i klubben fritas for medlemskontingenten, dvs. at HIF Håndball betaler medlemskontingenten til HIF hovedforening på vegne av personen.

Trenere, hjelpetrenere, styremedlemmer og andre med ikke ubetydelige verv i klubben som selv er spiller i HIF Håndball fritas for treningsavgift.
Barn av trenere, hjelpetrenere, styremedlemmer og andre med ikke ubetydelige verv i klubben fritas for treningsavgift. Det gis kun fritak for barn av én trener per påbegynte 8. barn på laget. Dvs. at dersom laget har 7 spillere er det kun én trener som få fritak for treningsavgift for sine barn. Har laget 8 spillere gis det fritak for barna til to trenere. Det er ingen begrensning på antall barn av trener som oppfyller vilkårene for fritak.

Andre spillere kan gis fritak for medlemskontingent og treningsavgift etter søknad til HIF Håndball sitt styre. Styret plikter å behandle alle søknader og gi skriftlig begrunnelse for innvilgelsen/avslaget så snart som mulig.

HIF Håndball har et samarbeid med TEAM håndballskole som gjør at vi kan tilby en håndballskole hvert år. Målet med skolen er å skape en arene hvor alle skal ha mulighet til å delta. Skolens verdier bygger på tre ord; Holdninger, Inspirasjon og Fellesskap (H.I.F).

For mer informasjon om skolen og påmelding – gå inn på TEAM håndballskole sin hjemmeside.

TEAM håndballskole har også en Facebook side hvor det jevnlig legges ut informasjon.

HIF Håndball har utarbeidet en klubbhåndbok som skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben, og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i håndballgruppa. Klubbhåndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, utvalg, trenere og dommere i HIF Håndball. Klubbhåndboka revideres ved behov, minimum en gang årlig.

Klubbhåndboka med vedlegg finner du her.

I tillegg til klubbhåndboka er det utarbeidet en sportsplan. Sportsplanen er først og fremst laget for spillere, trenere, foresatte og ledere. Vi ønsker at de skal bruke Sportsplanen aktivt for å få forståelse av hvordan Holmestrand IF ønsker å legge til rette for at barn og unge skal lære håndball og sosialt samhold.

Sportsplanen finner du her.

Det er utarbeidet ulike instrukser for ulike de ulike rollene og oppgavene knyttet til gjennomføring av kamper i Høyanghallen. Disse finner du her.

For trenere

Trenerens oppgaver og ansvarsområdet følger av klubbhåndboka punkt 4.5.

Politiattest:
Alle trenere må fremvise gyldig politiattest til håndballens leder. Ta kontakt med håndballens leder for å få oversendt bekreftelse på formål som må brukes i søknaden om politiattest.

Trenerkurs:
HIF Håndball dekker utgifter til trenerkurs for deg som er trener i vår klubb.

For trenere i barnehåndballen (6-12 år) tilbyr Norges Håndballforbund et gratis e-kurs – «Startpakka – bedre barnehåndball». Vi oppfordrer alle våre trenere til å gjennomføre dette kurset.

Informasjon om andre trenerkurs finner du på denne siden.
Påmelding til kursene gjøres i minidrett. Gi beskjed til din trenerkontakt i Sportslig utvalg når du har meldt deg på et trenerkurs.

Linker til region sør sine regler for omberamming av kamper og gebyr:
Regler for omberamming av kamper
Regelverk ved sykdom
Regler for ileggelse av gebyrer
Elektronisk omberamming av kamper

For foreldrekontakter

Foreldrekontaktens oppgaver og ansvarsområdet følger av klubbhåndboka punkt 4.6.

Lagrapport finner du her.

Samtykkeerklæring for publisering av bilder og film finner du her.

For foreldre

For innmelding i klubben – se klubbhåndboka punkt 2.8.2.

For dugnad – se klubbhåndboka punkt 5.3 og infoskriv om dugnad som ligger som vedlegg 5 til klubbhåndboka.

For informasjon om hva foreldre bør gjøre seg kjent med – se klubbhåndboka punkt 4.2.

Lisens og forsikring
For spillere under 13 år er de forsikret i kamp og på trening gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring som klubben betaler. Informasjon om forsikringen finner du her.

Alle spillere må løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Når lisensen er betalt gir den spilleren forsikring gjennom Gjensidige både i kamp og på trening. Lisensen gjøres tilgjengelig og betales i MinIdrett. Dersom det oppstår en skade meldes denne direkte til Gjensidige.

Ofte stilte spørsmål om lisens
Aldersinndeling og lisensbeløp

Nyheter

Håndball

Håndballsesongen 2019/2020

Godt innhold og en treffende tekst er viktig Dette er en eksempeltekst til nettsiden. Når…