Håndball

Velkommen til HIF Håndball!
SAMHOLD – MESTRING – TRIVSEL – GLEDE

HIF Håndball er en undergruppe i Holmestrand Idrettsforening. HIF Håndball sitt overordnede mål er «Flest mulig – lengst mulig». HIF Håndball driftes i hovedsak på dugnadsinnsats fra foreldre og andre frivillige.

Vår hjemmebane er Høyanghallen hvor vi har to spilleflater tilgjengelig for å gjennomføre våre treninger og hjemmekamper.

Vi tilbyr håndball for barn og unge i alle aldre fra 6 år og opp til seniornivå. Totalt i håndballgruppa har vi i dag ca. 230 aktive spillere.

Vi håper du vil finne informasjonen du var på jakt etter på våre sider.

DAMELAGET (4. div)

Fredrik Svendsen

Trener

954 00 817 fredrik.svendsen@hotmail.com

Lene Johansen

Hjelpetrener/oppmann

918 77 778 ekorn.3@gmail.com

Treningstider:
Tirsdag kl. 20.10-21.50 (Høyanghallen 1)
Torsdag kl. 20.10-21.50 (Høyanghallen 2)

Juniorserie jenter

Fredrik Svendsen

Trener

954 00 817 fredrik.svendsen@hotmail.com

Lene Johansen

Hjelpetrener/oppmann

918 77 778 ekorn.3@gmail.com

Treningstider:
Tirsdag kl. 20.10-21.50 (Høyanghallen 1)
Torsdag kl. 20.10-21.50 (Høyanghallen 2)

J16 (f. 2004)

Fredrik Svendsen

Trener

954 00 817 fredrik.svendsen@hotmail.com

Kim Ødegård

Hjelpetrener

482 69 542 kim.odegard@extendaretail.com

Kristin Johansen Schrøder

Oppmann

976 90 553 kristin-johansen@runbox.no

Treningstider:
Mandag kl. 18.30-20.10 (Høyanghallen 1)
Tirsdag kl. 20.10-21.50 (Høyanghallen 1)
Torsdag kl. 19.00-20.10 (Høyanghallen 2)

J15 (f. 2004)

Iselin Sten Jauert

Trener

951 35 974 iselin-jauert@hotmail.com

Åshild Jahre

Hjelpetrener/lagleder

957 98 503 ashild.jahre@hotmail.com

Treningstider:
Mandag kl. 18.30-20.10 (Høyanghallen 1)
Tirsdag kl. 18.30-20.10 (Høyanghallen 1)
Torsdag kl. 19.00-20.10 (Høyanghallen 2)

J14/13 (f. 2006/2007)

Janne Hjelmtvedt

Trener

928 09 988 jannehjelmtvedt@hotmail.com

Lisa Sveberg

Hjelpetrener

957 70 323 lisa.sveberg@hotmail.com

Treningstider:
Mandag kl. 15.10-16.50 (Høyanghallen 1)
Torsdag kl. 15.10-16.50 (Høyanghallen 2)

J12 (f. 2008)

Treningstider: 
Tirsdag kl. 16.50-18.30 (Høyanghallen 2)
Torsdag kl. 18.00-19.00 (Høyanghallen 2)

J11 (f. 2009)

Agnethe Sollid

Trener

982 55 022 agnethe.sollid@vegvesen.no

Anders Jørgensen

Hjelpetrener

410 62 670 andersjorgensen@live.no

Treningstider:
Tirsdag kl. 17.40-18.30 (Høyanghallen 1)
Torsdag kl. 16.50-18.10 (Høyanghallen 1)

J10 (f. 2010)

Pia Hofstad Eriksen

Trener

909 76 867 pia_hofstad@hotmail.com

Hella Schrøder

Hjelpetrener

908 43 933 hms27@hotmail.com

Treningstider:
Tirsdag kl. 17.40-18.30 (Høyanghallen 1)
Torsdag kl. 16.50-18.10 (Høyanghallen 1)

J9/8 (f. 2011/2012)

Helene Nordgård

Trener

932 89 745 helenenordgaard@hotmail.com

Treningstider:
Onsdag kl. 16.50-17.40 (Høyanghallen 2)

J7/6 (f. 2013/2014)

Simen Sveberg Andreassen

Trener

984 95 028 simen@krs-ef.com

Hella Schrøder

Hjelpetrener

908 43 933 hms27@hotmail.com

Treningstider: 
Onsdag kl. 16.50-17.40 (Høyanghallen 1)

HERRELAGET (4. div)

Rune Skytøen

Trener

911 93 719 burre100@yahoo.com

Odd Erik Andreassen

Lagleder

455 00 950 odd.erik.andreassen@gmail.com

Treningstider:
Fredag kl. 16.50-18.30 (Høyanghallen 1)

G16 (f. 2005)

Anders Jørgensen

Trener

410 62 670 andersjorgensen@live.no

Brede Aas

Hjelpetrener

464 66 315 brede.aas@hotmail.no

Treningstider:
Mandag kl. 16.50-18.30 (Høyanghallen 1)
Tirsdag kl. 20.10-21.50 (Høyanghallen 2)
Onsdag kl. 20.10-21.50 (Høyanghallen 1)

G14 (f. 2006)

Theodor Skogsholm

Trener

908 45 803 theodors@live.no

Beate Gregersen

Hjelpetrener

481 12 762 bgrege@hotmail.com

Treningstider:
Mandag kl. 17.00-18.00 (Kleiverud)
Tirsdag kl. 18.30-20.10 (Høyanghallen 2)
Torsdag kl. 19.20-21.00 (Høyanghallen 1)

G13 (f. 2007)

Pia Hofstad Eriksen

Trener

909 76 867 pia_hofstad@hotmail.com

Agnethe Sollid

Lagleder

982 55 022 agnethe.sollid@gmail.com

Treningstider:
Mandag kl. 18.00-19.00 (Kleiverud)
Tirsdag kl. 18.30-20.10 (Høyanghallen 2)
Torsdag kl. 19.20-21.00 (Høyanghallen 1)

G12 (f. 2008)

Benedicte Klevan Gurrich

Trener

465 45 219 b_gurrich91@hotmail.com

Treningstider:
Tirsdag kl. 16.50-18.30 (Høyanghallen 2)
Torsdag kl. 18.00-19.00 (Høyanghallen 2)

G11 (f. 2009)

Ole Petter Gravningen

Trener

934 94 124 ole.p.gravningen@gmail.com

Therese Tomassen

Hjelpetrener

909 21 515 therese_tomassen@hotmail.com

Treningstider:
Tirsdag kl. 16.50-17.40 (Høyanghallen 1)
Torsdag kl. 16.50-18.00 (Høyanghallen 2)

G10 (f. 2010)

Simen Sveberg Andreassen

Trener

984 95 028 simen@krs-ef.com

Jørunn Sofie G. Stormorken

Hjelpetrener

909 76 087 jorunn.sofie@gmail.com

Treningstider:
Tirsdag kl. 16.50-17.40 (Høyanghallen 1)
Torsdag kl. 18.10-19.20 (Høyanghallen 1)

G9/8/7/6 (f. 2011/2012/2013/2014)

Trine Vøien

Trener

970 86 086 tvoien@hotmail.com

Treningstider: 
Onsdag kl. 16.50-17.40 (Høyanghallen 1)

Styret

Anne Lise Røyneberg

Kasserer

920 32 379 anneliseryneberg@gmail.com

Ole Petter Gravningen

Leder Sportslig utvalg

934 94 124 ole.p.gravningen@gmail.com

Helene Nordgård

Leder Arrangementsgruppa

932 89 745 helenenordgaard@hotmail.com

Sportslig utvalg

Ole Petter Gravningen

Leder

934 94 124 ole.p.gravningen@gmail.com

Kim Ødegård

Materialforvalter

482 69 542 kim.odegard@extendaretail.com

Kristin Selbo Hagen

Dommerkontakt

478 57 376 kristinselbohagen@hotmail.com

Åshild Jahre

Trenerkontakt 6-11 år

957 98 503 ashilde.jahre@hotmail.com

Fredrik Svendsen

Trenerkontakt 12 år – senior

954 00 817 fredrik.svendsen@hotmail.com

Arrangementsgruppa

Marked og sponsorgruppa

Jeanett Gurrich

Leder

920 80 738 jeanettgurrich@hotmail.com

Ola Solberg

Medlem

Frank Madsen

Medlem

Kommunikasjon/sosiale medier

Treningsavgift

Treningsavgiften er per dato:

Alderstrinn Treningsavgift
9 år og yngre400,- per halvår
10 – 11 år600,- per halvår
12 -15 år800,- per halvår
16 år og eldre950,- per halvår

Det gis søskenrabatt ved at yngre søsken betaler halv treningsavgift.

Betalingsoppfordring for treningsavgift sendes registrerte medlemmer i HIF Håndball vår og høst. Medlemmer som ikke har betalt innen forfall og purringer har ingen rett til å trene, spille kamper eller delta på cup.

Medlemskontigent

Alderstrinn Medlemskontigent
0 – 6 årGratis
Over 6 år100,- per år

Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet. HIFs hovedforening innkrever medlemskontingent for medlemskap i HIF. Betalingsoppfordring sendes registrerte medlemmer i HIF ved starten av året, eller ved innmelding. For å delta på organiserte treninger, kamper og cuper må man være registrert som betalende medlem i HIF.

Fritak

Trenere, foreldrekontakter, seriedommere, styremedlemmer og andre med ikke ubetydelige verv i klubben fritas for medlemskontingenten, dvs. at HIF Håndball betaler medlemskontingenten til HIF hovedforening på vegne av personen.

Trenere, hjelpetrenere, styremedlemmer og andre med ikke ubetydelige verv i klubben som selv er spiller i HIF Håndball fritas for treningsavgift.
Barn av trenere, hjelpetrenere, styremedlemmer og andre med ikke ubetydelige verv i klubben fritas for treningsavgift. Det gis kun fritak for barn av én trener per påbegynte 8. barn på laget. Dvs. at dersom laget har 7 spillere er det kun én trener som få fritak for treningsavgift for sine barn. Har laget 8 spillere gis det fritak for barna til to trenere. Det er ingen begrensning på antall barn av trener som oppfyller vilkårene for fritak.

Andre spillere kan gis fritak for medlemskontingent og treningsavgift etter søknad til HIF Håndball sitt styre. Styret plikter å behandle alle søknader og gi skriftlig begrunnelse for innvilgelsen/avslaget så snart som mulig.

HIF Håndball har et samarbeid med TEAM håndballskole som gjør at vi kan tilby en håndballskole hvert år. Målet med skolen er å skape en arene hvor alle skal ha mulighet til å delta. Skolens verdier bygger på tre ord; Holdninger, Inspirasjon og Fellesskap (H.I.F).

For mer informasjon om skolen og påmelding – gå inn på TEAM håndballskole sin hjemmeside.

TEAM håndballskole har også en Facebook side hvor det jevnlig legges ut informasjon.

HIF Håndball har utarbeidet en klubbhåndbok som skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben, og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i håndballgruppa. Klubbhåndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, utvalg, trenere og dommere i HIF Håndball. Klubbhåndboka revideres ved behov, minimum en gang årlig.

I tillegg til klubbhåndboka er det utarbeidet en sportsplan. Sportsplanen er først og fremst laget for spillere, trenere, foresatte og ledere. Vi ønsker at de skal bruke Sportsplanen aktivt for å få forståelse av hvordan Holmestrand IF ønsker å legge til rette for at barn og unge skal lære håndball og sosialt samhold.

For trenere

Trenerens oppgaver og ansvarsområdet følger av klubbhåndboka punkt 4.5.

Politiattest:
Alle trenere må fremvise gyldig politiattest til håndballens leder.

Trenerkurs:
HIF Håndball dekker utgifter til trenerkurs for deg som er trener i vår klubb.

For trenere i barnehåndballen (6-12 år) tilbyr Norges Håndballforbund et gratis e-kurs – «Startpakka – bedre barnehåndball». Vi oppfordrer alle våre trenere til å gjennomføre dette kurset.

Informasjon om andre trenerkurs finner du på denne siden.
Påmelding til kursene gjøres i minidrett. Gi beskjed til din trenerkontakt i Sportslig utvalg når du har meldt deg på et trenerkurs.

Linker til region sør sine regler for omberamming av kamper og gebyr:
Regler for omberamming av kamper
Regelverk ved sykdom
Regler for ileggelse av gebyrer
Elektronisk omberamming av kamper

For foreldrekontakter

Foreldrekontaktens oppgaver og ansvarsområdet følger av klubbhåndboka punkt 4.6.

For foreldre

For informasjon om hva foreldre bør gjøre seg kjent med – se klubbhåndboka punkt 4.2.

Lisens og forsikring
For spillere under 13 år er de forsikret i kamp og på trening gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring som klubben betaler. Informasjon om forsikringen finner du her.

Alle spillere må løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Når lisensen er betalt gir den spilleren forsikring gjennom Gjensidige både i kamp og på trening. Lisensen gjøres tilgjengelig og betales i MinIdrett. Dersom det oppstår en skade meldes denne direkte til Gjensidige.

Ofte stilte spørsmål om lisens
Aldersinndeling og lisensbeløp

VELKOMMEN TIL HØYANGHALLEN

I forhold til Covid-19 ønsker vi å gi dere denne informasjonen før dere kommer på besøk til oss.

Vi forholder oss til de til enhver tid gjeldende smittevernregler.

Ankomst

Vent ute til dere får klarsignal til å gå inn i hallen. Dette gjelder både spillere, trenere, lagledere, dommere og publikum.

Vask/desinfiser hendene når dere går inn i hallen. Det er tilgang til toalett og vask, samt vi setter ut håndsprit.

For lagene

Garderobene er stengt.

Følg anvisning fra arrangør for å få tildelt skifte- og oppbevaringsplass.

Lagene må vente på klarsignal før de kan gå på banen.

Det vil variere hvorvidt det er tid til oppvarming på bane, men vi prøver så godt vi kan å få dette til før hver kamp. Vi ber dere være raske med å forlate banen etter kamp slik at neste lag kan komme raskt inn.

Det settes opp stoler med 1 meter avstand som innbytterbenk.

For dommere

Garderobene er stengt.

Følg anvisning fra arrangør for å få tildelt skifte- og oppbevaringsplass.

Det er håndsprit tilgjengelig i sekretariatet før, under og etter kamp.

Registrering

Spillere, trenere og lagledere registrerer seg i TA før dere kommer til hallen. Dommere er registrert i TA.

Tilskuere registreres digitalt ved bruk av QR-koder som vil være tilgjengelige i hallen (vi har også fysiske lister man kan skrive seg på ved f eks teknisk svikt tilgjengelig).

Betaling

Vi har vipps og bankterminal. Vi godtar ikke kontanter.

Tilskuere

Alle tilskuere skal til enhver tid holde minst 1-meter avstand til alle andre tilstedeværende i Høyanghallen. Dette gjelder også til enhver tid mellom familiemedlemmer.

Det er markert med teip på tribunen hvor man kan sitte.

Vi ber om at tilskuere raskt finner sin plass på tribunen etter ankomst, og blir sittende på sin plass til kampen er slutt og man forlater hallen.

Kiosk

Det kan variere hvorvidt kiosken er åpen eller ikke. De gangene kiosken er åpen er det et begrenset utvalg.

Etter kamp

Alle skal forlate hallen så raskt som mulig etter kampslutt.

Vi anbefaler at alle vasker/desinfiserer hender ved avreise.’

Hilsen,
HIF Håndball
(handball@holmestrandif.no)

Nyheter

Håndball

Håndballsesongen 2019/2020

Godt innhold og en treffende tekst er viktig Dette er en eksempeltekst til nettsiden. Når…