Skip to main content

Håndball

Velkommen til HIF Håndball!
SAMHOLD – MESTRING – TRIVSEL – GLEDE

HIF Håndball er en undergruppe i Holmestrand Idrettsforening. HIF Håndball sitt overordnede mål er «Flest mulig – lengst mulig». HIF Håndball driftes i hovedsak på dugnadsinnsats fra foreldre og andre frivillige.

Vår hjemmebane er Høyanghallen hvor vi har to spilleflater tilgjengelig for å gjennomføre våre treninger og hjemmekamper.

Vi tilbyr håndball for barn og unge i alle aldre fra 6 år og opp til seniornivå. Totalt i håndballgruppa har vi i dag ca. 230 aktive spillere.

Vi håper du vil finne informasjonen du var på jakt etter på våre sider.

DAMELAGET (4. div)

Pia Hofstad Eriksen

Trener

909 76 867 pia_hofstad@hotmail.com

Treningstider:
Tirsdag kl. 20.10-21.50 (Høyanghallen 1)
Torsdag kl. 20.10-21.50 (Høyanghallen 2)

Juniorserie jenter (f. 2006-2003)

Treningstider:
Tirsdag kl. 20.10-21.50 (Høyanghallen 1)
Torsdag kl. 20.10-21.50 (Høyanghallen 2)

J16 – samarbeidslag med J2008 (f. 2007)

Janne Hjelmtvedt

Lagleder

928 09 988 jannehjelmtvedt@hotmail.com

Treningstider:
Onsdag kl. 20.10-21.50 (Høyanghallen 1)

J15 (f. 2008)

Bente Charlotte Gausen

Hjelpetrener

402 83 464 besjalotte@hotmail.com

Treningstider:
Mandag kl. 16.00-17.40 (Høyanghallen 1)
Onsdag kl. 20.10-21.50 (Høyanghallen 1)
Torsdag kl. 19.30-21.30 (Hofhallen)

J14 (f. 2009)

Agnethe Sollid

Trener

982 55 022 agnethe.sollid@gmail.com

Anders Jørgensen

Hjelpetrener

410 62 670 andersjorgensen@live.no

Treningstider:
Mandag kl. 18.00-19.00 (Kleiverud)
Tirsdag kl. 17.40-19.20 (Høyanghallen 2)
Torsdag kl. 17.40-19.20 (Høyanghallen 1)

J13 (f. 2010)

Pia Hofstad Eriksen

Trener

909 76 867 pia_hofstad@hotmail.com

Hella Schrøder

Hjelpetrener

908 43 933 hms27@hotmail.com

Treningstider:
Mandag kl. 18.00-19.00 (Kleiverud)
Tirsdag kl. 17.40-19.20 (Høyanghallen 2)
Torsdag kl. 16.50-18.30 (Høyanghallen 1)

J12 (f. 2011)

Ellen Hjelmtvedt

Trener

924 55 617 ellenhjelmtvedt@hotmail.com

Tom Rune Gravningen

Hjelpetrener

932 29 478 tomrgravningen@hotmail.com

Treningstider: 
Tirsdag kl. 16.50-18.30 (Høyanghallen 1)
Torsdag kl. 16.50-18.30 (Høyanghallen 2)

J11 (f. 2012)

Camilla Henriksen

Trener

955 50 414 camillahenriksen1983@hotmail.com

Janne Gregersen

Hjelpetrener

917 39 990 janne.gregersen@hotmail.com

Treningstider:
Tirsdag 15.60-17.40 (Høyanghallen 2)
Torsdag kl. 16.50-18.30 (Høyanghallen 2)

J10 (f. 2013)

Silje Lill Stensby

Hjelpetrener

977 39 950 silje_lill@hotmail.com

Treningstider:
Onsdag kl. 16.50-17.40 (Høyanghallen 1)
Fredag kl. 16.50-17.40 (Høyanghallen 1)

J9 (f. 2014)

Agnethe Sollid

Trener

982 55 022 agnethe.sollid@gmail.com

Treningstid:
Fredag kl. 16.50-17.40 (Høyanghallen 1)

J7/8 (f. 2015/2016)

Camilla Johansen

Trener

413 66 493 camillajohansen84@live.no

Treningstid:
Onsdag kl. 16.50-17.40 (Høyanghallen 1)

J6 (f. 2017)

Tine Tandberg Holth

Trener

970 70 101 tinetandberg@hotmail.com

Anne Margrethe Fagelund

Hjelpetrener

465 25 906 anne_hagen@hotmail.com

Treningstid:
Mandag kl. 17.00-18.00 (Kleiverud)

HERRELAG (4. div)

Dirk Krøgerrecklenfort

Trener

952 50 312 dikroe@online.no

Jørgen Nordby Øvstetun

Hjelpetrener

902 32 989 jorgen.nordby92@outlook.com

Treningstider:
Tirsdag kl. 20.10-21.50 (Høyanghallen 2)
Torsdag kl. 19.20-21.00 (Høyanghallen 1)

Juniorserie gutter (f. 2006-2003)

Pia Hofstad Eriksen

Trener

909 76 867 pia_hofstad@hotmail.com

Jørgen Nordby Øvstetun

Hjelpetrener

902 32 989 jorgen.nordby92@outlook.com

Treningstider:
Tirsdag kl. 18.30-20.10 (Høyanghallen 2)
Torsdag kl. 18.30-20.10 (Høyanghallen 2)

G16 (f. 2007)

Pia Hofstad Eriksen

Trener

909 76 867 pia_hofstad@hotmail.com

Agnethe Sollid

Hjelpetrener

982 55 022 agnethe.sollid@gmail.com

Camilla Johansen

Hjelpetrener

413 66 493 camillajohansen84@live.no

Treningstider:
Mandag kl. 19.00-21.00 (Hofhallen)
Tirsdag kl. 18.30-20.10 (Høyanghallen 2)
Torsdag kl. 18.30-20.10 (Høyanghallen 2)
Fredag kl. 18.30-20.10 (Høyanghallen 2)

G14 (f. 2009/2010)

Trond Gurrich

Trener

928 43 833 trond.gurrich@orkla.no

Therese Thomassen

Hjelpetrener

909 21 515 therese_tomassen@hotmail.com

Treningstider:
Tirsdag kl. 18.30-20.10 (Høyanghallen 1)
Torsdag kl. 16.00-17.40 (Høyanghallen 2)

G12 (f. 2011)

Trine Vøien

Trener

970 86 086 tvoien@hotmail.com

Treningstid:
Mandag kl. 17.40-18.30 (Høyanghallen 1)
Tirsdag kl. 19.30-21.00 (Hofhallen)

G11 (f. 2012/2013)

Kjersti Jergel-Johnsen

Trener

916 01 533 kjersti_jergel@hotmail.com

Treningstid:
Mandag kl. 19.20-20.10 (Høyanghallen 1)
Tirsdag kl. 19.30-21.00 (Hofhallen)

G8/9 (f. 2014/2015)

Anne Guri Horne Alver

Trener

957 48 728 anne.guri.horne@gmail.com

Treningstid:
Mandag kl. 18.30-19.20 (Høyanghallen 1)

G6/7 (f. 2016/2017)

Tine Tandberg Holth

Trener

970 70 101 tinetandberg@hotmail.com

Anne Margrethe Fagelund

Hjelpetrener

465 25 906 anne_hagen@hotmail.com

Treningstid:
Mandag kl. 17.00-18.00 (Kleiverud)

Har du et barn født i et år det ikke er oppført et eget lag for i oversikten over?
Ta kontakt med klubben så vil vi sammen se på mulighetene for å opprette et eget lag for aldersgruppen. Frem til eget lag opprettes ser vi alltid på muligheten for at barn kan trene i aldersgruppe nær sin egen.

Styret

Anne Lise Røyneberg

Kasserer

920 32 379 anneliseryneberg@gmail.com

Sportslig utvalg

Trine Vøien

Medlem

970 86 086 tvoien@hotmail.com

Camilla Johansen

Dommerkontakt

413 66 493 camillajohansen84@live.no

Arrangementsgruppa

Camilla Johansen

Medlem

413 66 493 camillajohansen84@live.com

Annette Frey Larsen

Medlem

400 69 291 annettefrey@gmail.com

Kommunikasjon/sosiale medier

Anne-Guri Horne Alver

957 48 728 anne.guri.horne@gmail.com

Innmelding/utmelding

Innmelding i klubben skjer gjennom minidrett. For å gå direkte til innmelding i Holmestrand Idrettsforeningen kan du følge denne linken. Ved innmelding kan du velge håndball som gren.

Det finnes flere ordninger både i Holmestrand kommune («Alle skal med»), håndballforbundet og andre der man kan søke om å få dekket medlemskontingent, treningsavgift og lisens.

Ved «Alle skal med» og andre ordninger må foresatte normalt søke selv, og levere dokumentasjon til klubben når søknad er innvilget.
Ved søknad til håndballforbundet for dekning av lisensen er det klubben som søker på vegne av spilleren. Foresatte kan enten ta direkte kontakt med HIF håndball v/leder, eller gå via lagets trener/foreldrekontakt for bistand til å sende slik søknad.

Dersom man mot formodning skulle få avslag på ovenfor nevnte søknader kan man allikevel søke direkte til HIF Håndball om fritak for medlemskontingent og treningsavgift. Man kan enten kontaktet styret direkte, eller gå via lagets trener/foreldrekontakt. Styret plikter å behandle alle søknader og gi skriftlig begrunnelse for innvilgelsen/avslaget så snart som mulig etter at søknad er mottatt.

Treningsavgift

Treningsavgiften er per dato:

Alderstrinn Treningsavgift
9 år og yngre400,- per halvår
10 – 11 år600,- per halvår
12 -15 år800,- per halvår
16 år og eldre950,- per halvår

Det gis søskenrabatt ved at yngre søsken betaler halv treningsavgift.

Betalingsoppfordring for treningsavgift sendes registrerte medlemmer i HIF Håndball vår og høst. Medlemmer som ikke har betalt innen forfall og purringer har ingen rett til å trene, spille kamper eller delta på cup.

Medlemskontigent

Alderstrinn Medlemskontigent
0 – 6 årGratis
Over 6 år100,- per år

Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet. HIFs hovedforening innkrever medlemskontingent for medlemskap i HIF. Betalingsoppfordring sendes registrerte medlemmer i HIF ved starten av året, eller ved innmelding. For å delta på organiserte treninger, kamper og cuper må man være registrert som betalende medlem i HIF.

Forsikring og lisens

Alle barn som er medlemmer av HIF Håndball, er forsikret gjennom klubben og Norges Idrettsforbund frem til det året de fyller 13 år.

Fra det året man fyller 13 år må man betale en lisens til håndballforbundet for å være forsikret, og ha lov til å spille kamper. Lisensen betales gjennom Min side på Min idrett. Kostnader til lisens dekkes av den enkelte. Gjennom lisensen er deltaker forsikret på treninger, treningsleir og kamper.

For mer informasjon om lisens og forsikring: https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/

Fritak

Trenere, foreldrekontakter, seriedommere, styremedlemmer og andre med ikke ubetydelige verv i klubben fritas for medlemskontingenten, dvs. at HIF Håndball betaler medlemskontingenten til HIF hovedforening på vegne av personen.

Trenere, hjelpetrenere, styremedlemmer og andre med ikke ubetydelige verv i klubben som selv er spiller i HIF Håndball fritas for treningsavgift.
Barn av trenere, hjelpetrenere, styremedlemmer og andre med ikke ubetydelige verv i klubben fritas for treningsavgift. Det gis kun fritak for barn av én trener per påbegynte 8. barn på laget. Dvs. at dersom laget har 7 spillere er det kun én trener som få fritak for treningsavgift for sine barn. Har laget 8 spillere gis det fritak for barna til to trenere. Det er ingen begrensning på antall barn av trener som oppfyller vilkårene for fritak.

HIF Håndball har utarbeidet en klubbhåndbok som skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben, og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i håndballgruppa. Klubbhåndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, utvalg, trenere og dommere i HIF Håndball. Klubbhåndboka revideres ved behov, minimum en gang årlig.

Klubbhåndboka med vedlegg finner du her.
Utleggskjema i excel fil finner du her.

I tillegg til klubbhåndboka er det utarbeidet en sportsplan. Sportsplanen er først og fremst laget for spillere, trenere, foresatte og ledere. Vi ønsker at de skal bruke Sportsplanen aktivt for å få forståelse av hvordan Holmestrand IF ønsker å legge til rette for at barn og unge skal lære håndball og sosialt samhold.

Sportsplanen finner du her.

Det er utarbeidet ulike instrukser for ulike de ulike rollene og oppgavene knyttet til gjennomføring av kamper i Høyanghallen.

Disse instruksene oppdaterer jevnlig og siste versjon ligger alltid tilgjengelig for foreldrekontaktene i HIF Håndballs gruppe for foreldrekontakter på Facebook, samt minimum ett eksemplar på papir finnes alltid tilgjengelig i kiosken i hallen.

Alle medlemmer av HIF Håndball får 20% avslag hos Intersport Holmestrand ved kjøp av alt som er relatert til utøvelse av idretten. For å få klubbfordelen må alle laste ned Intersport appen og legge inn klubben sin, slik at man kan fremvise strekkode i appen ved kjøp. Betjeningen på Intersport Holmestrand er behjelpelige med å sette opp appen ved første gangs bruk.

For trenere

Trenerens oppgaver og ansvarsområdet følger av klubbhåndboka punkt 4.5.

Politiattest:
Alle trenere må fremvise gyldig politiattest til håndballens leder. Ta kontakt med håndballens leder for å få oversendt bekreftelse på formål som må brukes i søknaden om politiattest.

Trenerkurs:
HIF Håndball dekker utgifter til trenerkurs for deg som er trener i vår klubb.

For trenere i barnehåndballen (6-12 år) tilbyr Norges Håndballforbund et gratis e-kurs – «Startpakka – bedre barnehåndball». Vi oppfordrer alle våre trenere til å gjennomføre dette kurset.

Informasjon om andre trenerkurs finner du på denne siden.
Påmelding til kursene gjøres i minidrett. Gi beskjed til din trenerkontakt i Sportslig utvalg når du har meldt deg på et trenerkurs.

Linker til region sør sine regler for omberamming av kamper og gebyr:
Regler for omberamming av kamper
Regelverk ved sykdom
Regler for ileggelse av gebyrer
Elektronisk omberamming av kamper

For foreldrekontakter

Foreldrekontaktens oppgaver og ansvarsområdet følger av klubbhåndboka punkt 4.6.

Lagrapport finner du her.

Samtykkeerklæring for publisering av bilder og film finner du her.

For foreldre

For innmelding i klubben – se klubbhåndboka punkt 2.8.2.

For dugnad – se klubbhåndboka punkt 5.3 og og infoskriv om dugnad som du finner her.

For informasjon om hva foreldre bør gjøre seg kjent med – se klubbhåndboka punkt 4.2.

Lisens og forsikring
For spillere under 13 år er de forsikret i kamp og på trening gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring som klubben betaler. Informasjon om forsikringen finner du her.

Alle spillere må løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Når lisensen er betalt gir den spilleren forsikring gjennom Gjensidige både i kamp og på trening. Lisensen gjøres tilgjengelig og betales i MinIdrett. Dersom det oppstår en skade meldes denne direkte til Gjensidige.

Ofte stilte spørsmål om lisens
Aldersinndeling og lisensbeløp