Skip to main content

TURN

Velkommen til turngruppa
Grunnlaget legges i gym og turn

HIF turn er en undergruppe i Holmestrand idrettsforening. Turngruppa har ca. 300 medlemmer fordelt på 11 forskjellige partier. Vi har partier for de aller minste og for de som er mer voksne. Under Våre partier kan du finne ut om det er et parti som kan passe for deg eller andre i din familie. Alle som blir registrert, blir automatisk medlem av Holmestrand IF og må betale kontingent på kr 100.
Vi ønsker alle velkommen!

Barn

Gymlek 2-3 år (med foreldre)

Vi bruker forskjellig utstyr i hallen til ulike aktiviteter for å fremme barnas naturlige motoriske utvikling. Vi disponerer småredskaper og turnapparater som baller, erteposer, rokkeringer, hoppetau, fallskjerm, matter i forskjellige størrelser, kasser, balansebenker, tjukkaser, osv.Vi har også en 10 meter lange luftbaner som det et er kjempegøy å hoppe på. Det blir satt av tid til sangleker, sisten og andre aktiviteter tilpasset barnets alder. Lek og gøy for små og store! Partiet deltar på juleoppvisning.

Gymlek 4-5 år (med foreldre)

Vi bygger videre på Gymlek 2-3 år sine aktiviteter. På dette partiet forsøker vi å introdusere barna for enkle turnferdigheter som ruller forover, bakover og hjul på matte. Balanse på benk eller bom. Sats og forskjellige hopp og øvelser. Partiet deltar på juleoppvisning.

Turnlek jenter og gutter 6-8 år

På dette partiet vil vi ha noe lek og det lagt opp til mange ulike stasjoner med turnapparater. Vi trener på grunnleggende ferdigheter som balanse, spenst, styrke, rytme, bevegelighet, sats og tilløp.Vi går gjennom grunnleggende turnøvelser i forskjellige vanskelighetsgrader på matte, luftbane, kasse og trampett med eller uten fart. Styrketrening vil også være en del av treningen. Partiet deltar på jule- og sommeroppvisning, samt Gymnastikkfestivalen.

Troppsturn jenter og gutter 9-12 år

På dette partiet trener vi på grunnleggende øvelser, forøvelser til avanserte turnøvelser og mer avanserte øvelser innenfor trampett, kasse og luftbane. Alt etter hvilket nivå gymnastene er på. Styrke og basistrening vil også være en del av treningen. Partiet deltar på jule- og sommeroppvisning, Gymnastikkfestivalen og opptil to saltokonkurranser.

Troppsturn jenter og gutter 13-18 år

Dette partiet har trening to dager i uken og noen helger. De trener mye grunnleggende og avanserte øvelser innenfor troppsgymnastikk, alt etter hvilket nivå de er på. Partiet deltar på jule- og sommeroppvisning, Gymnstikkfestivalen og saltokonkurranser.

Konkurransegruppa

Dette partiet er for gymnaster som har blitt tatt ut av trenere. De deltar i konkurranser i troppsgymnastikk etter reglementet for Nasjonal klasse. Det er ikke anledning til å melde seg på dette partiet, men gymnastene blir tatt ut fra de vanlige breddepartiene. Barn som er på dette partiet må trene på tirsdager og torsdager og ha jevnlig oppmøte på treninger. Treningstider til dette partiet får man av trener ved uttak. Vi ønsker å ha 3 lag: Aspiranter 8-10 år, Rekrutter 11-13 år og Junior 13-17 år. Hvert lag skal ha minimum 6 gymnaster og maks 12. Men det er mulig å konkurrere med flere lag pr aldersgruppe. Har du spørsmål om partiet eller hva som skal til for å bli tatt ut, ta kontakt med trener.

Rytmisk gymnastikk

Rytmisk gymnastikk (RG) er en av de få idrettene som kun finnes for jenter/kvinner. Man kan holde på med rytmisk gymnastikk som breddeaktivitet eller konkurranseaktivitet. Å holde på med rytmisk gymnastikk gir allsidig trening av kroppen, god kroppsbevissthet og selvtillit.
RG er en kombinasjon av kroppstekniske vansker, redskaper i bevegelse og dans til musikk. Det finnes fem ulike redskaper: Tau, ring, ball, køller og bånd. Redskapene skal være i bevegelse på ulike måter, kastes og fanges.

HIF turn har følgende RG partier:
Junior og senior ( fra 7.klassse...)
Rekrutt RG ( 5.-6. klasse)
Minirekrutter ( 1.- 4.klasse)

Trening for voksne

Stevnepartiet mandagkl 19.00-20.30Kleiverud
Gym X Step mandagkl 20.00-21.00Atletsalen på Gjøklep
BodyART tirsdagkl 19.00-20.30Kleiverud
Gym X Torsdagstrim torsdagkl 19.00-20.30Kleiverud

GymX Step er humørfylt kondisjonstrening med trinnkombinasjoner til musikk på en stepkasse for kvinner og menn i alle aldre. BodyART er funksjonell bevegelighetstrening som balanserer styrke, fleksibilitet og mental konsentrasjon. Intens og målrettet. Passiv og dynamisk avspenning til slutt. BodyART utføres barbeint med kroppen som eneste utstyr. Gym X torsdagstrim er humørfylt, allsidig og variert styrke- og kondisjonstrening for kvinner og menn i alle aldre. Variasjon i trening fra gang til gang; oppvarming, styrkedel og uttøyning.

Påmelding til partier i Holmestrand Idrettsforenings turngruppe våren 2024

Treningsavgiften er:

Gymlek 2-3 år og Gymlek 4-5 år 500,- kr
Turnlek jenter og gutter 6-9 år 700,- kr
Troppsturn 9-12 år, 1 ganger pr. uke 800,- kr
Troppsturn 9-12 år, 2 ganger pr. uke 1100,- kr
Troppsturn 13-18 år 1200,- kr
Stevnepartiet 600,- kr
Gym X partiene (Step, BodyART og torsdagstrim) 1100,- kr
RG minirekrutter 1. og 2. klasse 750,- kr
RG minirekrutter aspiranter 3. og 4. klasse 1100,- kr
RG rekrutter 1350,- kr
RG junior og senior 2800,- kr

Send mail til hifturn@gmail.com ved spørsmål om påmelding og medlemsinformasjon.

Barn

Gymlek 2-3 år (m foreldre) | mandag kl 16.50-17.40 | Ekeberghallen
Gymlek 4-5 år (m foreldre) | mandag kl 17.40-18.30 | Ekeberghallen
Turnlek jenter og gutter 6-8 år | torsdag kl 16.50-18.00 | Ekeberghallen
Troppsturn jenter og gutter 9-12 år | torsdag kl 17.30-19.30 | og ekstratrening tirsdag kl 16.50-18.00 for de som ønsker det | Ekeberghallen
Troppsturn jenter og gutter 13-18 år | torsdag kl 19.30-21.00 og tirsdag kl 17.00-19.00 | Ekeberghallen

Rytmisk gymnastikk

Minirekrutter (1.- 4. klasse) | mandag kl 16.50-18.30 | Høyanghallen
Rekrutt RG (5.- 6. Klasse) | Informasjon om eksakte treningstider sendes gymnastene på mail
Junior og senior RG (fra 7. klasse) | Informasjon om eksakte treningstider sendes gymnastene på mail

Trening for voksne

Stevnepartiet mandagkl 19.00-20.00Kleiverud
Gym X Step mandagkl 20.00-21.00Atletsalen på Gjøklep
BodyART tirsdagkl 19.00-20.30Kleiverud
Gym X Torsdagstrim torsdagkl 19.00-20.30Kleiverud

Kontakt

Epost:  hifturn@gmail.com ved spørsmål om påmelding, medlemsinformasjon og faktura.

Eller ta kontakt med turngruppas leder Tine Farnes Møvig tlf: 97789176, epost: turn@holmestrandif.no