Skip to main content

TURN

Velkommen til turngruppa
Grunnlaget legges i gym og turn

HIF turn er en undergruppe i Holmestrand idrettsforening. Turngruppa har ca. 300 medlemmer fordelt på 11 forskjellige partier. Vi har partier for de aller minste og for de som er mer voksne. Under Våre partier kan du finne ut om det er et parti som kan passe for deg eller andre i din familie. Alle som blir registrert, blir automatisk medlem av Holmestrand IF og må betale kontingent på kr 100.
Vi ønsker alle velkommen!

Barn

Gymlek 2-3 år (med foreldre) | Barn og voksen trener sammen | mandag kl 16.50-17.40 | Ekeberg

Vi bruker forskjellig utstyr i hallen til ulike aktiviteter for å fremme barnas naturlige motoriske utvikling. Vi disponerer småredskaper og turnapparater som baller, erteposer, rokkeringer, hoppetau, fallskjerm, matter i forskjellige størrelser, kasser, balansebenker, tjukkaser, osv.Vi har også en 10 meter lange luftbaner som det et er kjempegøy å hoppe på. Det blir satt av tid til sangleker, sisten og andre aktiviteter tilpasset barnets alder. Lek og gøy for små og store! Partiet deltar på juleoppvisning.

Gymlek 4-5 år (med foreldre) | Barn og voksen trener sammen | mandag kl 17.40-18.30 | Ekeberg

Vi bygger videre på Gymlek 2-3 år sine aktiviteter. På dette partiet forsøker vi å introdusere barna for enkle turnferdigheter som ruller forover, bakover og hjul på matte. Balanse på benk eller bom. Sats og forskjellige hopp og øvelser. Partiet deltar på juleoppvisning.

Turnlek jenter og gutter 6-8 år | torsdag kl 16.50-18.00 | Ekeberg

På dette partiet vil vi ha noe lek og det lagt opp til mange ulike stasjoner med turnapparater. Vi trener på grunnleggende ferdigheter som balanse, spenst, styrke, rytme, bevegelighet, sats og tilløp.Vi går gjennom grunnleggende turnøvelser i forskjellige vanskelighetsgrader på matte, luftbane, kasse og trampett med eller uten fart. Styrketrening vil også være en del av treningen. Partiet deltar på jule- og sommeroppvisning, samt Gymnastikkfestivalen.

Troppsturn jenter og gutter 9-12 år | tirsdag kl 16.50-19.00 og torsdag 17.30-19.30 | Ekeberg

På dette partiet trener vi på grunnleggende øvelser, forøvelser til avanserte turnøvelser og mer avanserte øvelser innenfor trampett, kasse og luftbane. Alt etter hvilket nivå gymnastene er på. Styrke og basistrening vil også være en del av treningen. Partiet deltar på jule- og sommeroppvisning, Gymnastikkfestivalen og opptil to saltokonkurranser.

Troppsturn jenter og gutter 13-18 år | tirsdag kl 16.50-19.00 og torsdag kl 19.30-21.00 | Ekeberg

Dette partiet har trening to dager i uken og noen helger. De trener mye grunnleggende og avanserte øvelser innenfor troppsgymnastikk, alt etter hvilket nivå de er på. Partiet deltar på jule- og sommeroppvisning, Gymnstikkfestivalen og saltokonkurranser.

Troppsturn jenter og gutter 13-18 år

Dette er et nyoppstartet parti som konkurrer i grenene trampett/pegasus og tumbling innen troppsgymnastikk. Det er et lukket parti der deltakerne er plukket ut fra de andre partiene. Vi har uttak hver halvår til rekrutt ( 11-13 år) og junior (13- 17 år). Treningstidene avtales ved uttak. Partiet er med på treningssamlinger 1-2 ganger i året og konkurranser. Har du spørsmål om partiet eller hva som skal til for å bli tatt ut, ta kontakt med trener.

Rytmisk gymnastikk

Rytmisk gymnastikk (RG) er en av de få idrettene som kun finnes for jenter/kvinner. Man kan holde på med rytmisk gymnastikk som breddeaktivitet eller konkurranseaktivitet. Å holde på med rytmisk gymnastikk gir allsidig trening av kroppen, god kroppsbevissthet og selvtillit.
RG er en kombinasjon av kroppstekniske vansker, redskaper i bevegelse og dans til musikk. Det finnes fem ulike redskaper: Tau, ring, ball, køller og bånd. Redskapene skal være i bevegelse på ulike måter, kastes og fanges.

HIF turn har følgende RG partier:
Junior og senior ( fra 7.klassse...)
Rekrutt RG ( 5.-6. klasse)
Minirekrutter ( 1.- 4.klasse) | mandag kl 16.50- 18.30 | Høyanghallen

Trening for voksne

Stevnepartiet mandagkl 19.00-20.00Atletsalen på Gjøklep
Gym X Step mandagkl 20.00-21.00Atletsalen på Gjøklep
BodyART tirsdagkl 19.00-20.30Kleiverud
Gym X Torsdagstrim torsdagkl 19.00-20.30Kleiverud

GymX Step er humørfylt kondisjonstrening med trinnkombinasjoner til musikk på en stepkasse for kvinner og menn i alle aldre. BodyART er funksjonell bevegelighetstrening som balanserer styrke, fleksibilitet og mental konsentrasjon. Intens og målrettet. Passiv og dynamisk avspenning til slutt. BodyART utføres barbeint med kroppen som eneste utstyr. Gym X torsdagstrim er humørfylt, allsidig og variert styrke- og kondisjonstrening for kvinner og menn i alle aldre. Variasjon i trening fra gang til gang; oppvarming, styrkedel og uttøyning.

Påmelding til partier i Holmestrand Idrettsforenings turngruppe våren 2023

Turnsesongen er nå godt i gang og vi ønsker velkommen på trening til gamle og nye medlemmer. Vi har nå åpnet opp for påmelding til alle partier for våren. Barnepartiene på Ekeberg blir fort fulltegnet og vi kan dessverre ikke ta i mot flere enn 40 gymnaster pr parti. Det er derfor mulig at noen ikke får plass på partiet.

Alle gymnaster må nå være påmeldt partiet de går på. Dette er viktig for at gymnasten skal være forsikret gjennom HIF turn.
Turngruppa i HIF benytter Min Idrett, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og turnforbund.

 

Fakturering
Ved å melde deg på et parti aksepterer du å betale treningsavgift. Treningsavgiften er:

Gymlek 2-3 år og Gymlek 4-5 år 500,- kr
Turnlek jenter og gutter 6-9 år 600,- kr
Troppsturn 9-12 år 800,- kr
Troppsturn 13-18 år 1000,- kr
Stevnepartiet 600,- kr
Gym X partiene (Step, BodyART og torsdagstrim) 1000,- kr
RG minirekrutter 1. og 2. klasse 750,- kr
RG minirekrutter aspiranter 3. og 4. klasse 1100,- kr
RG rekrutter 1350,- kr
RG junior og senior 3 x pr uke 2200,- kr
RG ekstratrening individuelt (kommer i tillegg) 600,- kr

I tillegg til treningsavgiften må alle betale medlemsavgift til Holmestrand idrettsforening på kr 100,-. Faktura for dette sendes ut separat.

Nye gymnaster kan prøve seg på de to første treningene før de bestemmer seg om de ønsker å fortsette.  Vi må snarest etter andre mulige trening, ha påmelding til alle partier.  Dette er viktig for at gymnasten skal være forsikret gjennom HIF turn.

Dersom gymnasten likevel ikke ønsker å fortsette, må vi ha skriftlig beskjed på e-post til hifturn@gmail.com innen fjerde trening.

Dersom vi ikke får skriftlig beskjed om at gymnasten har sluttet, anser vi at gymnasten er deltaker på partiet og faktura må betales. Vi beklager å være strenge på dette, men det er viktig for oss å vite hvem som er gyldig medlem da det er påkrevd for forsikring og for at man skal kunne delta på konkurranser og stevner.

Både nye og gamle medlemmer melder seg på partier for våren 2023 ved å sende mail til hifturn@gmail.com. Mailen må inneholde opplysninger om gymnastens navn, adresse, fødselsdato, kjønn, epost adresse og telefonnummer i tillegg til hvilket parti(-er) gymnasten skal delta på. Er gymnasten under 18 år må foresattes navn og tlf nr også rapporteres. Medlemsansvarlig vil da registrere gymnasten i Min Idrett og faktura for treningsavgift vil sendt på mail i løpet av tidlig høst.

Send mail til hifturn@gmail.com ved spørsmål om påmelding, medlemsinformasjon og faktura.

Barn

Gymlek 2-3 år (m foreldre) | mandag kl 16.50-17.40 | Ekeberghallen
Gymlek 4-5 år (m foreldre) | mandag kl 17.40-18.30 | Ekeberghallen
Turnlek jenter og gutter 6-8 år | torsdag kl 16.50-18.00 | Ekeberghallen
Troppsturn jenter og gutter 9-12 år | torsdag kl 17.30-19.30 | og ekstratrening tirsdag kl 16.50-19.00 for de som ønsker det | Ekeberghallen
Troppsturn jenter og gutter 13-18 år | torsdag kl 19.30-21.00 og tirsdag kl 16.50-19.00 | Høyanghallen

Rytmisk gymnastikk

Minirekrutter (1.- 3. klasse) | mandag kl 16.50-18.30 | Høyanghallen
Minirekrutter 4. klasse (aspiranter) | mandag kl 16.50-19.00 | Høyanghallen
Rekrutt RG (5.- 6. Klasse) | Informasjon om eksakte treningstider sendes gymnastene på mail
Junior og senior RG (fra 7. klasse) | Informasjon om eksakte treningstider sendes gymnastene på mail

Trening for voksne

Stevnepartiet mandagkl 19.00-20.00Kleiverud
Gym X Step mandagkl 20.00-21.00Kleiverud
BodyART tirsdagkl 19.00-20.30Kleiverud
Gym X Torsdagstrim torsdagkl 19.00-20.30Kleiverud

Kontakt

Epost:  hifturn@gmail.com ved spørsmål om påmelding, medlemsinformasjon og faktura.

Eller ta kontakt med turngruppas leder Tine Farnes Møvig tlf: 97789176, epost: turn@holmestrandif.no

Nyheter

Turn

Turngruppa 2020

Godt innhold og en treffende tekst er viktig Dette er en eksempeltekst til nettsiden. Når…